Večeri i noći Ilije Žarkovića Žabara

Golubinci, 11. do 13. rujna

Trodnevnu manifestaciju organizira HKPD Tomislav iz Golubinaca uz potporu Općine Stara Pazova. Sudjelovat će pisac Đoka Filipović, Omladinski tamburaški orkestar HKPD Tomislav i Ladan špricer i sastavi Asteroidi, Srce, DMV, DI DA NE DA, Izlet u kosmos

Dan mladine

Vulkaprodrštof, 18. do 20. rujna

Trodnevna manifestacija održava se u Gradišću po 9. put . Wulkaprodersdorf, mađarski Vulkapordány je grad u austrijskoj saveznoj državi Gradišće, administrativno pripada Kotaru Željezno

44. hrvatski seminar za strane slaviste

Dubrovnik, 17. – 28. kolovoza 2015.

Uporište predavačkoga dijela seminarskog programa jesu predavanja. Ovogodišnja je tema predavanja Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskom jeziku književnosti i kulturi. Dvanaest će stručnjaka iz različitih područja ponuditi suvremene perspektive na spomenutu temu.