Predavanje u Beču

9. lipnja 2017. u 17 sati, Muzej 8. okruga

U sklopu Godine kulture Hrvatska-Austrija 2017. pozivamo na šetnju 8. okrugom s profesionalnim turističkim vodičem i aktivnom članicom Matice hrvatske Anom Stojević

Predavanje u Kugi

Veliki Borištof, 19. svibnja u 19:30 sati

Voditeljica Hrvatske katedre u Željeznom, prof. dr. sc. Zorka Kinda-Berlaković održat će predavanje Gradišćanskohrvatski / Hrvatski kao novi studij u Austriji