Tri nove pjesničke zbirke Drage Štambuka

Zbirke „Nebo u bunaru“ iz 2011., „Coelacanth“ iz 2012. i „Što rade zmajevi“iz 2013. u Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu predstavio je pjesnik i diplomat Drago Štambuk. O njegovu bogatom opusu od dvadesetak zbirki poezije govorili su akademici Ante Stamać i Zvonimir Mrkonjić, a tribinu je vodila Lada Žigo

Matica na 3. FEB-u u Dubrovniku

Na FEB-u je sudjelovala i Maja Mozara, voditeljica ureda Hrvatske matice iseljenika Dubrovnik, govoreći o iseljeničkim folklornim skupinama u Dubrovniku u posljednja dva desetljeća. Predavanje je pratila i prezentacija nastupa iseljeničkih folklornih ansambala u Dubrovniku