Budućnost hrvatskog turizma

Integralni i multiresorni pristup turizmu kao složenom sustavu imperativ je suvremenog doba. Naime, turizam nije gospodarski sektor niti grana, već složeni gospodarski sustav koji neposredno ili posredno obuhvaća velik broj različitih djelatnosti