Božić Hrvata u Danskoj

Okupljanje, koje obilježava božićne blagdane i kraj 2014. godine, članovi će iskoristiti da u dobrom raspoloženju, uz zakusku s tradicionalnim hrvatskim jelima i slasticama, razmijene ideje o radu Udruge u idućoj godini i porazgovaraju

Postdoktorska istraživačica s Cambridgea

Anđela Šarić diplomirala je na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Dobitnica je više vrijednih nagrada i stipendija, među kojima rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2008. Doktorirala je u SAD-u na računalnim simulacijama interakcije nanočestica sa staničnim membranama i razumijevanju ulaska virusa u stanice. U Cambridgeu, velikom centru za istraživanje neurodegenerativnih bolesti, bavi se razumijevanjem nastanka i rasta amiloidnih nakupina