Donijeta Odluka o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika za akademsku godinu 2015./16.

S ciljem upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te promicanja suradnje i povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske krajem srpnja dodijelio je 99 naknada za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015/16, od čega 44 zimskih i 55 ljetnih.