Izašao Srpsko – hrvatski objasnidbeni rječnik

Autor rječnika, kroatist i jezikoslovac, redoviti je profesor na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Napisao je, uredio i priredio tridesetak knjiga, među njima i niz izdanja objavljenih u nakladi Matice hrvatske i njezinih ogranaka te brojnih znanstveno-stručnih radova o sintaksi, leksikologiji i povijesti hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatska je nacionalni park Europe

Ekološka mreža Natura 2000 obuhvaća oko 37 posto kopnenog teritorija i oko 16 posto priobalnog teritorija Hrvatske, a sastoji se od 38 područja očuvanja značajnih za ptice te 742 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži 2013. godine

Nove trojezične knjige za djecu

Mađarski medijski i informativni centar UMIZ u Donjoj Borti predstavio četiri nove trojezične dječje knjige. Nove knjige za djecu vrtića i osnovnih škola zovu se „Putujući medvid Marko“, „Slon Elfi“, „Valerijin kinč“ i „U zoološkom vrtu“. Izašle su u okviru projekta „Umiz za dicu“ koji izdaje knjige od 2010. godine

Kronologija Republike Hrvatske 1990.-1998.

Kronologija sadrži četiri kazala – kazalo osobnih imena, kazalo zemljopisnih imena, pojmovno i kronološko kazalo te popis literature i popis kratica. Rađena je na temelju dnevnoga i tjednog tiska – Glas Slavonije, Jutarnji list, Novi list, Slobodna Dalmacija, Večernji list, Vjesnik, Danas, Državnost, Glas Koncila, Globus, Nacional i Velebit – iz vremena kad su se događaji zbivali te je naknadno dopunjena objavljenom literaturom