Haiku natječaj za učenike osnovnih škola

Natječaj je namijenjen učenicima osnovnih škola u RH, učenicima hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu te učenicima s posebnim obrazovnim potrebama. Tema je slobodna, a haiku pjesme mogu biti na hrvatskom standardnom jeziku/ narječjima i jezicima nacionalnih manjina. Radovi se primaju od 21. siječnja do 21. ožujka 2016.