YouTube-kanal HKD-a

Prvi sadržaj kanala su snimke finala GRAJAM-a 2016. U budućnosti namjeravaju redovito dodavati prinose o različitim temama. Za produciranje sadržaja predviđena je šira suradnja s drugim društvima i školama