Proslava u HKM Aargau

Na poziv voditelja misije fra Nike Leutara, voditelj duhovne obnove bio je dr. Tomislav Markić, nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Duhovna obnova održana je prvi dan u Wettingenu, drugi u Aarauu, a treći dan u Bad Zurzachu, gdje je organizirano i zavjetno misijsko hodočašće svetoj Vereni, čiji se grob nalazi uz oltar mjesne crkve