CRO TOUR 2017.

U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Odbora za kulturu i sport HDS-a, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin kao domaćina