Bogata kulturna stanišićka jesen

Manifestacije IX. saziv međunarodne likovne kolonije “Ivan Gundić Ćiso-Dalmata”, “IKAVICA- govor hercegovačkih, dalmatinskih, ličkih, bosanskih, šokačkih i bunjevačkih Hrvata” i obilježavanje 72. obljetnice kolonizacije Hrvata iz Dalmacije u Vojvodinu obilježit će kulturnu jesen u Stanišiću