Održano Veliko prelo u Clevelandu

Gosti prela bili su članovi clevelandskog KUD-a “Kraljica Katarina”, čuvari kulture i pučkih običaja Hrvata iz susjedne Bosne i Hercegovine. Već godinama održavaju dobru suradnju sa “Zvucima domovine Hrvata s Korduna”, ali i brojnim kulturno-umjetničkim društvima koja djeluju u gradu