4. Dani čileanske kulture u Hrvatskoj

Dani čileanske kulture u Hrvatskoj održat će se od 10. do 20. svibnja, uz koncert čileanskoga gitarista Alexandrosa Tefarikisa, nacionalni ples cueca koga predstavlja čileanska folklorna grupa ‘Si vas para Chile’ i otvaranje likovne izložbe ‘Jedno srce, dvije domovine’ slikarice i keramičarke Consuelo Palma

Novi program Ansambla Lado

Riječ je o koreografiji Ideju regruti dr. sc. Ivana Ivančana po kojoj je ovogodišnji program i dobio ime, Za gorami, dolinami autora Stjepana Perka koja na repertoar Lada prvi put donosi plesove moravskih Hrvata, te Simo hote mladenci, koreografiji koja prikazuje svatovske običaje Turopolja u kojima se izvodio ples za partu, tj. mladenkino oglavlje, u kojem su mladići pokazivali svoju mačevalačku vještinu“