Dva desetljeća Miroljuba

List izlazi četiri puta godišnje, a od osnutka uređivala su ga tri urednika – Josip Zvonko Pekanović, Matija Đanić i Alojzije Firanj. Do sada je tiskano više od 80 brojeva koje je, osim urednika, pripremalo 30 članova Uredništva i pisalo 140 autora

Promocija Napretkove monografije

Promotori na sarajevskoj promociji su akademik Miloš Trifković, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić, pomoćnik ministrice kulture i sporta FBiH Predrag Mitrović, autor dr. sc. Hrvoje Šapina i prof. dr. Franjo Topić, predsjednik HKD Napredak

70 godina HKŽ Salzburg

Svečanom slavlju nazočit će i ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislav Markić te državni tajnik za Hrvate izvan domovine Zvonko Milas, veleposlanica RH u Austriji dr. Vesna Cvjetković, zbor franjevačkih bogoslova pod vodstvom fra Miroslava Petraca, kao i predstavnici gradskih i županijskih vlasti grada i županije Salzburg

Večer hrvatskoga folklora u Rimu

Koncert se održao u sklopu talijanske turneje kulturno-umjetničkih društava – HKUD ‘Prigorec’ iz Markuševca, KUD-a ‘Prigorski zdenec’ iz Vidovca, KUD -a ‘Oporovec’ iz Oporovca, KUD -a ‘Laz’ iz Laza, te folklorna skupina gradišćanskih Hrvata iz Koljnofa, ukupno oko 180 izvođača