Dva desetljeća Miroljuba

List izlazi četiri puta godišnje, a od osnutka uređivala su ga tri urednika – Josip Zvonko Pekanović, Matija Đanić i Alojzije Firanj. Do sada je tiskano više od 80 brojeva koje je, osim urednika, pripremalo 30 članova Uredništva i pisalo 140 autora

Večer hrvatskoga folklora u Rimu

Koncert se održao u sklopu talijanske turneje kulturno-umjetničkih društava – HKUD ‘Prigorec’ iz Markuševca, KUD-a ‘Prigorski zdenec’ iz Vidovca, KUD -a ‘Oporovec’ iz Oporovca, KUD -a ‘Laz’ iz Laza, te folklorna skupina gradišćanskih Hrvata iz Koljnofa, ukupno oko 180 izvođača