Predavanje u AMCA Toronto

Predavanje na temu hrvatske leksikografiji s osvrtom na Leksikografski zavod Miroslav Krleža i njegova izdanja, te vezu leksikografskih djela s očuvanjem i jačanjem hrvatskoga identiteta Ljubas je održala u Baka Gallery Cafeu u Torontu