Kadrovske promjene u Gradišću

Župnik Trajštofa i Uzlopa, kao i voditelj pastoralnoga saveza Trajštof-Uzlop-Vulkaprodrštof-Cogrštof-Otava Željko Odobašić je od 1. siječnja novi biskupski vikar za Hrvate i voditelj Hrvatske sekcije i pastoralnoga ureda za hrvatske župe biškupije Željezno. Također,  Karin Vukman-Artner je s 1. siječnjem preuzela vođenje Odjela za manjinsko školstvo u Direkciji za naobrazbu Gradišće