Predstavljanje hrvatske dramatike u Urugvaju i Argentini

‘Drama o Mirjani i ovima oko nje’ Ivora Martinića  bit će premijerno postavljena u produkciji Comedia Nacional u Montevideu, a Martinić će prije toga održati dramsku radionicu u Kulturnom centru Recoleta u Buenos Airesu. Prevoditeljica Nikolina Židek u Buenos Airesu će predstaviti i TeaCro, online platformu za hrvatsku dramatiku u prijevodu na španjolski te predstaviti publikacije Teatro Croata na španjolskom jeziku u izdanju HC ITI