Pola stoljeća HKM London

U proslavi će sudjelovati provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja (Split) dr. fra Marko Mrše i nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. don Tomislav Markić. Misu zahvalnicu predvodi msgr. dr. Želimir Puljić, zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije