Izložba australske umjetnice hrvatskih korijena u Mimari

Vesna Peko-Luketic priznata je australska umjetnica hrvatskih korijena koja od 1967. živi u Australiji. Iizlagala je na tridesetak izložbi u Europi, Australiji i Sjedinjenim Državama, između ostalog i u Galeriji Agora u New Yorku te u Centru za digitalnu umjetnost (LACDA) u Los Angelesu. Na ovoj izložbi umjetnica predstavlja seriju radova iz 2017., koju čini 20 umjetničkih djela prezentiranih uz zvukovnu pratnju te video animaciju

Preminuo hrvatski teolog i pedagog Ivan Fuček

U svojoj  tridesetšestoj godini života bio je najmlađi provincijal među isusovcima. Godine 1980. pozvan je da moralnu teologiju predaje na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje će ostati do umirovljenja. Nakon isusovaca Rajmunda Kunića i Ruđera Boškovića (prije 1773.), prvi je Hrvat redoviti profesor tog znamenitog sveučilišta. Od 1984. do 2001. bio je duhovnik u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Predsjednik Franjo Tuđman odlikovao ga je 1998. godine, a počasni je građanin Grada Đurđevca od 2010. godine