Natječaj u sklopu projekta Hola

Hrvatski kulturni centar u Rosariju u suradnji s HMI te u sklopu projekta Hola raspisuje Natječaj za predavača hrvatskoga jezika i kulture na području pokrajina Buenos Aires i Santa Fe u Argentini za akademsku godinu 2014. Prijave se podnose koordinatoru projekta do 19. siječnja 2014.

Hommage Milki Trnini u Beču

Na koncertu nastupaju Dubravka Šeparović Mušović, mezzosopran, Iva Martinčević,sopran,Tamara Ivaniš, sopran, Julia Michaela Schick, sopran, Antonia Dunjko , sopran, Wolfganf Stefan Schwaiger, bariton, Florian Kofler, bas te Christian Koch, Đorđe Stanettti i Igor Horvat, glasovir