Otišla je naša Željka

Aktivno učešće u organizaciji prvih Hrvatskih svjetskih igara, osim kao novinarka, Željka Lešić imala je i kao ravnateljica Domovinskog sjedišta Hrvatskog svjetskog kongresa, a prošle godine bila je i tajnica Igara. Napise migrantske tematike i intervjue s našijencima objavljivala je u brojnim tiskanim i elektroničkim tjednicima i mjesečnicima poput Glasa Koncila, Hrvatskoga fokusa, Hrvatskoga slova, američkog Zajedničara, australskih Hrvatskoga vjesnika i Nove Hrvatske kao i negdašnjih australskih listova Maestrala i Spremnosti

Sjećanje na don Branka

Sbutega je bio istaknuti čuvar kulturnog identiteta, književnik i obnovitelj crkava te organizator brojnih kulturnih događanja, poput festivala ozbiljne glazbe “KotorArt”. Niz godina djelovao je kao župnik u župi sv. Eustahija u Dobroti