Hamburg za Vukovar

Cilj akcije koju je organizirala Hrvatska radost e. V., Hrvatska kulturna zajednica Hamburg e.V. (Croatia Hamburg), HKD Napredak Hamburg e. V. i Hrvatska katolička misija Hamburg, za obnovu Vukovarskog vodotornja je ostvaren

60 godina Tamburice Klimpuh

Klimpuh, zabava 16. lipnja i folklorni nastup 18. lipnja

Na obljetničkoj zabavi prisutne zabavljaju Pannonix i Koprive, a na folklornom nastupu Limena glazba Klimpuh; te grupe Klimpuh, Cindrof, Cogrštof, Celindof, Pajngrt, Trajštof, Poljanci, Hajdenjaki, Zelenjaki i Hatsko kolo