Prvi diplomirani tamburaš Austrije

3 min čitanja

Na Konzervatoriju Franca Schuberta u Beču Pletikosić je nakon četiri godine završio studij tambure s titulom bachelor umjetnosti. Sada želi da utemeljiti prvu tamburašku školu u Gradišću

Ante Pletikosić iz Vulkaprodrštofa prvi je diplomirani tamburaš Austrije. Na Konzervatoriju Franca Schuberta u Beču je nakon četiri godine završio studij tambure s titulom bachelor umjetnosti. Sada želi da utemeljiti prvu tamburašku školu u Gradišću.
Pletikosić već dugo želi podučavati tamburu na muzičkoj školi. Kao gost u studiju emisije Dobar dan Hrvati je u razgovoru s Marijanom Palatin pobliže razložio svoj plan prve tamburaške škole u Gradišću. Pletikosićev cilj je stvoriti ustanovu u kojoj će djeca, od sedam godina naviše, ali i odrasli moći učiti svirati tamburu. Usto će biti i osposobljavani za vođenje orkestra i pripravljanje glazbe za tamburaške zborove. To znači da bi se pojedinci mogli naučiti dirigirati, komponirati i aranžirati glazbu, uz uporabu odgovarajućih kompjutorskih programa poput Sibeliusa.
Privatni glazbeni konzervatorij Franca Schuberta u Beču je u suradnji sa Sveučilištem u Plovdivu u Bugarskoj prije četiri godine pokrenuo studij tambure u Beču. Jedinstvenu priliku da se akademski školuju na tamburama iskoristilo je 15 tamburaša, u prvom redu iz Hrvatske. Ali broj studenata je tijekom godine opao. Pijed deset dana troje ih je imalo završne ispite, među njima i Ante Pletikosić.
Pletikosićevo ime znano je na gradišćanskoj tamburaškoj i pjevačkoj sceni. Ovaj rođeni Splićanin podučava od početka na Muzičkoj školi Jug u Pinkovcu i vježba djecu Tamburice Vlahija u Bandolu. Dvije godine je podučavao sviranje tambure na Dvojezičnoj saveznoj gimnaziji u Borti.
Prije deset godina Pletikosić je utemeljio prvu klapu u Austriji pod imenom „Vrime“, sa sjedištem u Vulkaprodrštofu. Preuzeo je vođenje crkvenoga zbora Vulkaprodrštofa, bio 2009. ljeta muzički voditelj Tamburaškoga orkestra Pinkovac (TOP), a postao je i muzički voditelj tamburaškoga sastava Poljanci u Vulkaprodrštofu kao i Tamburaškoga društva Vlahija u Bandolu.
Iz svojega poznavanja tamburaške scene Gradišća Pletikosić je siguran da bi tamburaška škola bila jako potrebna. Iako neke tamburaške grupe u Gradišću dobro podučavaju svoj naraštaj, ima i drugih, koje imaju voditelje bez prave muzičke izobrazbe.
(Hrvatska redakcija ORF-a)

Podijeli ovaj članak
Skip to content