Promocija „Judite“ oca hrvatske književnosti M. Marulića

4 min čitanja

Hrvatska matica iseljenika ima čast pozvati Vas u četvrtak 27. listopada 2022. u 12 sati na svečano predavanje Lectura Maruli prima s temom „Judita – hrvatska pjesma nad pjesmama“ povodom istodobne promocije prvoga kritičkoga izdanja hrvatskoga nacionalnoga epa, Marko Marulić, Istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena (Dubrovnik: Knjižnica Male braće 2021.), koje će se održati u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb. Predavač je profesor Zvonko Pandžić (Würzburg, Njemačka).

Sažeto, pola milenija od prvotiska Marulićeve Judite u Hrvatskoj su obilježila čak četiri izdanja toga prvoga hrvatskoga nacionalnoga epa. Među njima se bogatstvom opreme, ali i svježinom uvida o Ocu hrvatske književnosti izdvaja trostruko izdanje Judite koje je u nakladi Knjižnice Male braće u Dubrovniku koj je priredio filolog s višedesetljetnom njemačkom adresom Zvonko Pandžić, koji će sam predstaviti taj svoj fascinantni nakladnički pothvat te s publikom podijeliti dosad (ne)poznate činjenice vezane uz vlastito petnaestogodišnje istraživanje fokusirano na Marulićevu Juditu.

O predavaču: Zvonko Pandžić je naš iseljenik, hrvatski i njemački filozof i filolog, profilirani istraživač europske renesanse i hrvatskoga humanizma, stručnjak za filozofiju jezika i povijest (meta)jezičnih ideja. Studira u Freiburgu im Breisgau, potom predaje u višoj državnoj službi u trajnom zvanju kao viši studijski savjetnik (Oberstudienrat). Nakon više od 15 godina istraživanja po europskim i hrvatskim knjižnicama i arhivima, otkrio je brojna nepoznata djela Marka Marulića u rukopisu na hrvatskom i latinskom jeziku te mnoge inkunabule iz njegove privatne biblioteke s rubnim bilješkama i minijaturama. Preko tih bilježaka i iluminacija, kao i sustavnom i hermeneutičkom usporedbom teksta klasičnih i humanističkih epova s tekstom Judite, prepoznao je (dešifrirao) i Marulićeve dosada posve nepoznate književne izvore i poetologijske uzore (loci similes) te ih je, uz već poznati Jeronimov prijevod biblijske Knjige Judita, kolacionirao u ovom kritičkom izdanju (Platon, Ovidije, Horacije, Vergilije, M. T. Varon, Marcijal, sv. Augustin, Boecije, Dante, Petrarca, Boccaccio itd.).

Jedan od razloga da ti izvori i uzori nisu prije bili prepoznati leži u činjenici da je Marulićev glavni poetski i poetologijski model bio Dante. Od njega je preuzeo ideju otmjenijega narodnoga kao književnoga jezika (volgare illustre, curiale volgare), metodu kriptičkoga citiranja (parlar coperto) i, navlastito, „vidljivoga govorenja“ (visibile parlare) u poeziji. U predavanju će u nekoliko pjesničkih zahvata i stihova Judite biti pokazano kako Marulić u svoj pjesmotvor integrira ideje i stihove najpoznatijih svjetskih klasika (starih poeta; quelli che anticamente poetaro). Snaga Judite kao pjesničkoga djela izbirljive i nadvremenske umjetničke imaginacije jamči da će se ona sama, kao i dosada, znati oduprijeti svim aktualnim i budućim pokušajima njezina „otkazivanja“ kroz sljedeći semimilenij.

***U dvorani će se moći pregledati (i kupiti) jubilarno izdanje Judite, također prigodna izložba glavnih djela klasične i ranonovovjekovne starine koja je Marulić izravno citirao ili neizravno u nju integrirao te više knjiga i studija iz hrvatske humanistike priređivača i autora Zvonka Pandžića. Svečano predavanje i prezentacija trostruke Judite te prigodna izložba knjiga i domjenak održavaju se u sklopu Matičina učešća u Mjesecu hrvatske knjige 2022.

Tekst: HMI

The gallery was not found!

 

Podijeli ovaj članak
Skip to content