Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u RH 2019./20.

3 min čitanja

Lead Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika u Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno, djelomičnu naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400,00 kn mjesečno koja se isplaćuje svim korisnicima stipendije koji su uspješno završili upisani semestar

Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2019./20, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje do 250 stipendija za akademsku godinu 2019./20.
Prijedlog je utvrđen sukladno uvjetima i kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova. Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 31. svibnja do 1. srpnja 2019., u propisanom je roku zaprimljeno 490 prijava, od kojih je 303 uredno predanih u elektronički sustav.
Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika u Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno, djelomičnu naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400,00 kn mjesečno koja se isplaćuje svim korisnicima stipendije koji su uspješno završili upisani semestar. Po dovršetku obrade prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2019./20. među navedenim prijavama utvrdilo je 167 potpunih prijava.
Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno, djelomičnu naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400,00 kn mjesečno koja se isplaćuje svim korisnicima stipendije koji su uspješno završili upisani semestar.
Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana, zaključno s danom 6. kolovoza 2019. godine, na adresu: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr.
Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2019./20. objavit će se po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvare pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju. Bodovna lista https://hrvatiizvanrh.gov.hr/UserDocsImages//Javni%20pozivi%20i%20natjecaji%202018//Prijedlog%20bodovne%20liste.pdf

Podijeli ovaj članak
Skip to content