Preminuo Bernard M. Luketich

9 min čitanja

Glavni predsjednik HBZ-a emeritus Bernard M. Luketich (Cokeburg (1931. – 2015.) inicijator je Nacionalne federacije američkih Hrvata, Hrvatsko-američkog poslovnog udruženja grada Pittsburgha i niza drugih cijenjenih udruga i socijalnih projekata. Predsjedničku dužnost najstarije hrvatske fraternalističke organizacije, na koju je biran 9 puta demokratskim izborima, obnašao je punih 36 godina i to od godine 1978.

Zauvijek nas je napustio odani prijatelj i veliki čovjek – iznimnih ljudskih i radnih sposobnosti, veliki patriot obiju domovina – Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske.
Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika i svi djelatnici upućuju izraze duboke sućuti supruzi Marthi, kćerima, zetovima i unučadi. Posebne izraze sućuti Matica upućuje svim članovima HBZ-a, poštovateljima i prijateljima Luketicheva lika i djela. Posebne izraze sućuti Zajednici preko Matice upućuju brojne hrvatske obitelji i svi ljudi u potrebi kojima je taj divni čovjek velikoga srca uvijek pružao i osmijeh i veliku pomoć.
Glavni predsjednik HBZ-a emeritus Bernard M. Luketich (Cokeburg, 17. VIII. 1931. – Pittsburgh 8. XII. 2015.) rođen je u Americi. Istaknuti je društveni i kulturni djelatnik, publicist i izdavač, dokazavši se jednom od vodećih intelektualnih osobnosti hrvatske dijaspore naših dana na sjevernoameričkome kontinentu. Predsjedničku dužnost te najstarije hrvatske fraternalističke organizacije, na koju je biran 9 puta demokratskim izborima, obnaša punih 36 godina i to od godine 1978. Čarobnom formulom uspjeha fraternalističke Zajednice u Luketichevu konceptu mogu se nedvojbeno smatrati kreativni kulturni, obrazovni, sportski i humanitarni programi koje je pokrenuo u drugoj polovici 20. stoljeća, a čije pozitivne učinke uživa današnje brojno članstvo u SAD-u, Kanadi i Hrvatskoj. Utemeljitelj je Kulturne federacije mladih HBZ-a, koja je samo na godišnjim festivalskim priredbama od 1966. naovamo prikazala stvaralaštvo više od 50 000 mladih tamburaša, pjevača i plesača koji njeguju hrvatski jezik, kulturu, glazbenu baštinu i narodne plesne običaje.
Inicijator je Nacionalne federacije američkih Hrvata, Hrvatsko-američkog poslovnog udruženja grada Pittsburgha i niza drugih cijenjenih udruga i socijalnih projekata. Radeći čitav život na jedinstvu hrvatskog naroda, odličan mu je poslovni potez akvizicija srodne stoljetne potporne organizacije čikaške Hrvatske katoličke zajednice godine 2006. Za inovacije fraternalističkih programa primio je odlikovanje što nosi ime utemeljitelja tog značajnog američkog socijalnog pokreta Johna Jordana Upchurcha, koje mu je dodijelio Fraternalistički kongres Pennsylvanie godine 2003. Obnašao je visoke dužnosti u Nacionalnom bratskom kongresu Amerike. The Tamburitzans Association of America dodijelila mu je nagradu za glazbena postignuća godine 1983. Od 1952. do 1954. borio se kao američki vojnik u Koreji. Nositelj je niza visokih odličja Republike Hrvatske i SAD-a.
Tajna Luketicheve karizme bila je u jasnoj artikulaciji vizije koja obećava uspjeh Hrvatske bratske zajednice. Pred dobrovoljne graditelje u kampanjama postavljao je visoka očekivanja i izražavao uvjerenje da ih naši ljudi mogu i ostvariti. Na taj je način Luketich povećavao njihovo samopouzdanje te ponos na hrvatske korijene, kulturu i vjeru našega hrvatskog naroda. Svojim je riječima i djelima ostvario goleme vrijednosti Zajednici u članstvu i nekretninama u vidu obnovljenih hrvatskih kulturnih domova s pripadajućim društvenim i kulturnim sadržajima, te pisanoj baštini na stranicama službenog glasila „Zajedničara“, biblioteci u Glavnom uredu kao i kolekciji umjetnina uz bogatu etnografsku zbirku američkih Hrvata.
Predsjednik Luketich se susretao s najutjecajnijim ljudima svoga doba iz političkog, kulturnog i vjerskog života, ali i s (tek u Ameriku pridošlim) radnicima i njihovim obiteljima u potrebi.
Hrvatska bratska zajednica Amerike moćno je potporno i osiguravajuće, neprofitno, društvo hrvatskog iseljeništva u SAD i Kanadi te značajna humanitarna i rodoljubna organizacija. Osnovana je prije 120 godina u Pittsburghu. S manje od 300 članova 1894., danas broji gotovo 100 000 tisuća volontera. Imovina joj se procjenjuje na oko 400 milijuna dolara.
Poslovni i društveni probitci potvrđuju kad je u pitanju Bernard M. Luketich da je riječ o neospornom etničkom lideru koji je, za proteklih 9 mandata, izdigao HBZ u poslovnoga diva koji se ponosi vlastitom filantropijom u lokalnim iseljeničkim zajednicama i matičnoj zemlji Hrvatskoj.
Američki fraternalizam pripada najsnažnijim socijalnim pokretima u povijesti SAD-a. Njegov program pokriva osobno i obiteljsko osiguranje za slučaj bolesti ili smrti. U okviru fraternalističkih ustanova razvijale su se društvene, kulturne, humanitarne i sportske aktivnosti. U moderno doba ljudi više pristupaju fraternalističkim organizacijama, ne radi osiguranja čija se industrija razvila do primamljivih formi, već radi toga što su te organizacije u doba globalizacije pouzdan vodič do vlastitih etničkih i kulturnih korijena. Preko njih se upućuje materijalna, humanitarna i politička podrška svome narodu u staroj domovini.
U jeku agresije komunističke jugoslavenske armije na Hrvatsku u rujnu 1991. održavala se 18. Nacionalna konvencija HBZ-a u Las Vegasu, u Nevadi. Delegati su u svojim govorima, a konvencija Rezolucijom, osudili taj barbarski napad na Hrvatsku. Na konvenciji je inicirano osnivanje Hrvatskoga humanitarnog fonda u koji je konvencija doznačila 50 000 dolara, a delegati su odmah na konvenciji prikupili 6 000 dolara. Hrvatski humanitarni fond postao je trajna akcija Zajednice za pomoć domovini. U svakom broju „Zajedničara“ objavljivana su imena svih donatora. Zajednica je istodobno vodila akciju među članstvom i ostalim američkim građanima za prikupljanje lijekova, hrane, medicinske opreme, odjeće i drugih potrepština. Prvi hrvatski demokratski izabran predsjednik Franjo Tuđman zahvaljivao je glavnom predsjedniku Bernardu M. Luktichu te braći i sestrama iz svih odsjeka Zajednice za pruženu pomoć u borbi Hrvata za neovisnu hrvatsku državu. Od 1991. godine Zajednica obilato surađuje i s Humanitarnom organizacijom DORA za djecu žrtve u Domovinskom ratu, koju je pokrenula grupa humanitaraca pri Hrvatskoj matici iseljenika. Luketichevom okretnošću vrlo je brzo stvoren lanac kumstava za 674 djece – ratne siročadi, koju su Zajedničari podupirali do njihove 18-te godine starosti. Iz DORA humanitarnog fonda HBZ-a isplaćena je svota od 1.266.947 američkih dolara. Najdirljivija je pri tome činjenica da su pomagali i oni koji su imali mnogo i oni koji su oskudijevali, otkidajući i od vlastite djece s kojom su skromno živjeli u radničkim četvrtima mega-polisa diljem SAD-a i Kanade.
Obrazovanje mladih jedan je od glavnih ciljeva Zajednice Luketicheve epohe, koji se ostvaruje već 58 godina putem CFU Scholarship Foundation. Zadnjih 58 godina imovina Školarinske zaklade iz glavnog Općeg fonda i Fondova specijalnih zaklada stalno je rasla i omogućavala je u prosjeku dodjelu 250 stipendija godišnje. Riječ je o najkvalitetnijem obrazovnom programu u povijesti hrvatskoga iseljeništva, kojeg je Luketich ustrajno razvijao božićnim kampanjama. Nevjerojatno je da predsjednik/ica Školarinske zaklade nije član po položaju novoutemeljenog Savjeta Vlade za Hrvate izvan RH!
Najmasovnije članstvo HBZ-a djeluje tradicionalno diljem Pennsylvanije, Ohia, Illinouisa, Californije, ali i diljem Ontaria u Kanadi. Suvremenim središtima fraternalizma mogu se smatrati Pittsburgh, Cleveland, Chicago, Los Angeles i kanadski Toronto.
Od početka 21. stoljeća šest je odsjeka Luketichevom inicijativom utemeljeno u RH i to odsjek 2000 u Zagrebu, odsjek 2001 Ogulinu, odsjek 2004 u Koprivnici, odsjek 2005 u Rijeci, odsjek 2006 u Splitu i odsjek 2007 u Županji.
Začuđujuće je s kojom je lakoćom Luketich desetljećima svojom karizmatičnošću brižno njegovao golem socijalni kapital Zajednice, unatoč društvenim i tehnološkim promjenama i ekonomskim turbulencijama te revoluciji u komunikacijskim tehnologijama – koja je uvelike promijenila društvene tipove okupljanja suvremenog čovječanstva. Uz to, već samom smjenom generacija od poslijeratnih (I. i II. svjetski rat te Domovinski) prema generacijama rođenim u SAD-u i Kanadi u razvijenome anglosaksonskome svijetu – mijenjane su i obogaćivane društvene i kulturne prakse američkih Hrvata koje je vješto priključivao staroj matici Zajednice. Uz iskrenu zahvalnost Bernardu M. Luketichu za životno djelo iznimne širine, ostaje nam samo poželjeti pokoj mu vječni.
U znak odanosti mi ćemo nastaviti poštivati ovu vrijednu socijalnu mrežu Hrvatske bratske zajednice Amerike na dobrobit članstva i naših prijateljskih zemalja SAD-a, Kanade i Hrvatske u okviru suvremenog građanskog sektora uz stari bratski slogan: All for one – one for all! / Svi za jednog – jedan za sve!

Tekst: Vesna Kukavica

Podijeli ovaj članak
Skip to content