Pola stoljeća DNSŠ Veliki Borištof

3 min čitanja

U tijeku 50 godina na školi je podučavalo više od 100 učitelja i vodilo je pet direktora. Dvojezičnu novu srednju školu Veliki Borištof trenutno polazi 47 učenika, a u tri razreda ih podučava 12 učitelja. Povodom obljetnice izašla je školska kronika, a izdao ju je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC) 

Dvojezična nova srednja škola (DNSŠ) Veliki Borištof je 18. lipnja u Kugi u Velikom Borištofu slavila 50. obljetnicu svojega postojanja. Počela je 1965. kao glavna škola s direktorom Feliksom Vanšićem iz Dolnje Pulje. On se zalagao za uvođenje hrvatskoga jezika kao glavnoga predmeta.
U tijeku 50 godina na školi je podučavalo više od 100 učitelja. Godine 1972. škola se iz zgrade osnovne škole preselila u vlastitu novu školsku zgradu.
Škola se 1990-ih, u okviru školskoga pokusa, vodila kao dvojezična glavna škola. U vrijeme direktora Mirka Berlakovića to je 1994. i zapisano u manjinskom školskom zakonu. Godine 2008. na školi je krenuo modelni školski pokus Nove srednje škole s težištem na dvojezičnom podučavanju, a od jeseni 2012. je Nova srednja škola postala redovita škola. Dvojezičnu novu srednju školu Veliki Borištof trenutno polazi 47 učenika, a u tri razreda ih podučava 12 učitelja.
Za proslavu su se učenici posebno pripremili. Uvježbali su kratke scene koje pokazuju kako se mijenjao način podučavanja u prošlih 50 godina. Osim toga, predstavili su pjesme i plesove a nastupili su i bivši učenici škole. Prilikom jubileja priredili su i izložbu s fotografijama bivših učenika, kazala je direktorica Elvira Heisinger.
Škola je imala pet direktora. Rođeni Celindofac Feliks Vanšić je od 1965. do 1990. bio prvi direktor velikoborištofske glavne škole. Velikoborištofac Mirko Berlaković je od 1990. do 2001. kao direktor bio na čelu škole. Do 2003. je Franjo Eisingerić iz Velikoga Borištofa preuzeo vodstvo škole. Po njegovom umirovljenju je školu preuzeo Velikoborištofac Štefan Zvonarić , a 2004. je dobio oficijelni dekret za direktora dvojezične glavne škole Veliki Borištof. Po Zvonarićevom umirovljenju 2012. školu je vodila Heli Domnanović a potom je vodstvo preuzela učiteljica Elvira Heisinger. Sadašnja direktorica, Gerištofka Elvira Heisinger je 2014. dobila oficijelni dekret za vođenje škole.
Prilikom 50. obljetnice postojanja Dvojezične nove srednje škole Veliki Borištof je izašla školska kronika. Izdavač je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC).
(Hrvatska redakcija ORF-a)

  

Podijeli ovaj članak
Skip to content