Održan sabor AMAC/AMCA

5 min čitanja

Održan sabor Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu AMAC/AMCA…

Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH Ive Josipovića, u čast ulaska RH u EU, u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu upriličen je dvodnevni sabor Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu AMAC/AMCA i to 28. i 29. lipnja.
Uz 12 dosadašnjih udruga, u Savez je primljeno 6 novoosnovanih organizacija alumna. One će, s pravom se očekuje, donijeti pozitivne pomake u akademskoj mobilnosti na individualnoj, institucionalnoj i široj društvenoj razini. Uz to, na društvenome planu cirkulacija akademski obrazovanih ljudi utječe na pozitivne socijalne promjene, budući da oblikuje kulturu međusobnog razumijevanja i tolerancije te potiče na suradnju između različitih društvenih skupina.
Jačanju mobilnosti naše akademske zajednice doprinijet će i nedavno pokrenuta Zaklada Sveučilišta u Zagrebu, utemeljena na poticaj filantropskih donatora Sveučilištu iz redova AMAC/AMCA. Upravitelj Zaklade je rektor Sveučilišta u Zagrebu, a Vijeće povjerenika djeluje u sastavu: Tvrtko Andrija Mursalo, Helena Jasna Mencer, Ksenija Turković, Gojko Bežovan i student Danko Relić. Danas Zaklada raspolaže imovinom u vrijednosti 1,9 milijuna kuna, koja se temelji na sredstvima privatnih donatora namijenjenim prvenstveno stipendiranju učenja hrvatskog jezika i studiranju djece iseljenika na Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom 2012. i 2013. radilo se na razvoju Zaklade s ciljem otvaranja novih stipendijskih programa uz istodobno definiranje prepoznatljive politike korištenja prikupljenih sredstava. Misija Zaklade je da svojim prihodima, koje stječe trajno, pruža potporu općekorisnim infrastrukturnim, razvojnim i istraživačkim sveučilišnim projektima iz svih područja i stupnjeva sveučilišnog obrazovanja, znanosti i umjetnosti, financijski podupire studente i nastavnike te potiče međunarodnu suradnju i suradnju s hrvatskom dijasporom.

Na globalnoj razini 21. stoljeće obilježeno je snažnim rastom broja obrazovanih migranata i mobilnih studenata. Lani je više od 2,7 milijuna studenata studiralo izvan svoje zemlje, što predstavlja porast od 55 posto u usporedbi s 1,74 milijuna u 1999. godini. Najprivlačnija su odredišta akademskim građanima SAD, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, dok po privlačnosti međunarodnim studentima ne zaostaje ni Australija. Hrvatska trenutno ima nizak postotak mobilnosti studenata i nastavnika prema procjenama navedenim u OECD Thematic Review of Tertiary Education: Country Background Report for Croatia. No, prilike će se u RH u europskom okviru znatno brže mijenjati, čulo se na saboru AMAC/AMCA, osobito na plodnome tlu Unijinih fondova iz kojih Sveučilište provodi, uz ostale, projekt poput MEDINFO za specijalistički poslijediplomski studij medicinske informatike u okviru IV. komponente programa IPA za razvoj ljudskih potencijala. Projekt će rezultirat pokretanjem nedostajućeg studija medicinske informatike.

Nagrađeni članovi AMAC/AMCA

Valja spomenuti da su na ovom saboru Saveza društava AMAC/AMCA, nakon 24 godine njegova uspješnoga djelovanja, po prvi put dodijeljena priznanja „Žarko Dolinar“ zaslužnim alumnima za razvoj i napredak alumni pokreta i AMAC društava u Hrvatskoj i inozemstvu. Nagrada je nazvana prema znamenitom hrvatskom anatomu i stolnotenisaču koji je djelovao u Švicarskoj prof. dr. sc. Žarku Dolinaru (1920 -2003), jednom od najaktivnijih promicatelja alumni ideje u inozemstvu i matičnoj zemlji.
Medalje „Žarko Dolinar“ Savez je dodijelio Zvonimiru Šeparoviću za iniciranje ideje okupljanja alumna na Sveučilištu u Zagrebu i Branku Kunstu za osnivanje prve alumni udruge na Sveučilištu u Zagrebu. Plaketu za promicanje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu dodijeljena je Greti Pifat-Mrzljak (postumno), Ivici Džebi i Krunoslavu Kovačeviću iz Hrvatske, te Nini Sydneyu iz Australije i Nikoli Demarinu iz Toronta.

Novo vodstvo AMAC/AMCA

Tijekom održavanja Sabora provedeni su i izbori za novi saziv tijela Saveza AMAC društva Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Za predsjednicu Saveza je ponovno izabrana prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, a za članove Predsjedništva Saveza izabrani su: prof. dr. sc. Mladen Franz (AMAC-FSB), prof. dr .sc. Ana Marija Grancarić (AMCA-TTF), prof. dr. sc. Jasmina Havranek (AMCA-FAZ), prof. dr. sc. Željko Korlaet (AMA-FA), dr. sc. Krunoslav Kovačević (AMACIZ), mr. sc. Srećko Seljan (AMAC Alumni FER), prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC-FSC) i prof. dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ). Za koordinatore iz svijeta (AMAC Mundus) izabrani su: Katherine Curic (za Australiju i ostatak svijeta), Aleksandra Brnetić i Mladen Jonke (za Europu) te Ante Padjen i Nikola Demarin (za Ameriku). Za članove Časnog suda izabrani su: dr. sc Dubravka Pavišić Strache (AMA-FBF), prof. dr. sc. Anđelko Gašpar (AMAC-VEF) i prof. dr. sc. Mirela Leskovac (AMACIZ), dok su za članove Nadzornog povjerenstva izabrani: dr. sc. Anđelka Bedrica (AMA-FBF), prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (Hrvatska udruga diplomiranih ekonomista) i Damir Markić (AMACIZ).

Priredila: Vesna Kukavica

Podijeli ovaj članak
Skip to content