Nova knjiga u sunakladništvu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

1 min čitanja

Knjiga prof. dr. sc. Milane Černelić „Bunjevci – Ishodišta, sudbine, identiteti“ tiskane je u sunakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, i na 264 stranice govori o svadbenim običajima 

„Bunjevci – Ishodišta, sudbine, identiteti“ nova je knjiga prof. dr. sc. Milane Černelić tiskane u listopadu mjesecu u sunakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici, koja na 264 stranice govori o svadbenim običajima.

Ipak, ova je knjiga više od znanstvenog opisa običaja, o čemu govore sljedeća poglavlja: „Tko su Bunjevci“, „Teorijski okvir, polazišta i pristupi istraživanju“, „Prostorni okvir komparativnog istraživanja pojava iz svadbenih običaja Bunjevaca“, „Pregled i kritika korištene literature i izvora“, „Korištena terminologija“, potom slijedi središnja tematska cjelina „Odabrane pojave iz svadbenih običaja“.

U okviru „Zaključnih razmatranja“ autorica daje osvrt na „Procese oblikovanja prostornog mozaika specifičnih elemenata razmatranih pojava iz bunjevačke tradicijske kulture“. Autorica knjigu završava u istoimenom potpoglavlju s osvrtom na „Suodnos identiteta, etnokulturnih/etnogenetskih procesa oblikovanja Bunjevaca u povijesnoj perspektivi.

Na kraju knjige je popis literature i izvora te prilozi s etnološkim i dijalektološkim kartama.
(https://www.facebook.com/Zavod-za-kulturu-vojvo%C4%91anskih-Hrvata-494202430631161/?fref=ts)

Podijeli ovaj članak
Skip to content