Kulturne veze Matice i Gradišća predstavljene u Beču

5 min čitanja
Autorica A. Ščukanec, urednica knjige V. Kukavica, ravnatelj HMI M. Knezović i akademik N. Benčić prigodom prezentacije knjige u HC u Beču.

Ravnatelj Matice susreo se s predsjednikom i tajnicom bečkog Hrvatskog centra te urednikom Hrvatskih novina i sudjelovao u prezentaciji Njemačko-hrvatskih jezičnih dodira u Gradišću, nagrađene knjige koju su zajednički objavili HMI i Znanstveni institut gradišćanskih Hrvata iz Trajštofa

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Marin Knezović, sa suradnicima, boravio je 22. svibnja u jednodnevnom radnome posjetu Hrvatskome centru u Beču, gdje se susreo s istaknutim predstavnicima toga Centra i sudjelovao u prezentaciji knjige Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću autorice dr. sc. Aleksandre Ščukanec.

Domaćini, predsjednik Hrvatskog centra Tibor Jugović i glavna tajnica Gabrijela Karall-Novak te renomirani publicist i urednik Hrvatskih novina Petar Tyran izložili su dominantne izazove s kojima se susreće ta hrvatska autohtona manjina s naglaskom na obrazovnoj inicijativi za poučavanje hrvatskoga standardnoga jezika tj. hrvatskoj školi u Beču.

Hrvatski centar najvažnije je društveno i kulturno središte gradišćanskih Hrvata u glavnome austrijskome gradu, smješteno u funkcionalnoj višekatnoj zgradi u 4. bečkom kotaru, afirmiravši se kao najznačajnije kulturno središte i sastajalište svih Hrvata nastanjenih u Beču. U Centru su smješteni Hrvatski akademski klub (HAK), Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču (HGKD) i višejezični dječji vrtić Viverica.
HC raspolaže i rezidencijalnim prostorima za mobilnost učenika i studenata, u kojem trenutno borave tri studenta na razmjeni na Sveučilištu u Beču. Uz mali galerijski prostor, u kojem je trenutačno izložba tradicijskog nakita iz okolice Zagreba, Hrvatski se centar ponosi prvom našom javnom knjižnicom u vlastitim prostorijama, otvorenom 2010.

Knjižnici je Matičin ravnatelj darovao paket knjiga koji je uručio glavnoj tajnici Gabrijeli Karall-Novak. Ta knjižnica, koja nosi ime jezikoslovca i pisca iz Gradišća Franje Rottera (1970. – 2002.) ima za sada više od tri tisuće naslova, a njezini se osnivači nadaju da će joj se fond stalno obogaćivati. Predsjednik Hrvatskog centra Tibor Jugović uručio je Matičinu ravnatelju prvi nacrt za projekt Hrvatske dvojezične škole u Beču.

Ravnatelj Marin Knezović podržao je obrazovnu inicijativu Hrvatskog centra iz Beča vezanu uz pokretanja škole za poučavanje hrvatskoga standardnoga jezika u toj metropoli, kojoj su se, prema riječima domaćina, pridružile sve tamošnje hrvatske organizacije. Ta se inicijativa pokazuje, zaključeno je prigodom radnoga susreta, iznimno zanimljivom i u svjetlu očuvanja te razvitka hrvatskoga jezika u Europskoj uniji, čiji će biti 24 službeni jezik od 1. srpnja 2013.

U večernjim satima u HC-u je svečano predstavljena knjiga Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću autorice dr. sc. Aleksandre Ščukanec, koju su zajednički objavili Hrvatska matica iseljenika i Znanstveni institut gradišćanskih Hrvata iz Trajštofa. O knjizi su, uz Matičina ravnatelja mr. sc. Marina Knezovića, govorili akademik Nikola Benčić iz Znanstvenog instituta GH i urednica knjige prof. Vesna Kukavica, kao i autorica knjige dr. sc. Aleksandra Ščukanec s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstavljanje je vodio Petar Tyran, urednik Hrvatskih novina.
Nagrađena jezikoslovna monografija Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću, istakao je akademik Nikola Benčić, daje cjelovitu sliku suvremenog stanja gradišćanskohrvatskoga jezičnoga blaga i dominantnih procesa u njegovoj povijesnoj dimenziji unutar germanofone zajednice u Austriji. Analiza obuhvaća jezičnu građu od pisanih izvora do internetskih blogova i foruma, dodala je urednica knjige Vesna Kukavica, istakavši vrijednost monografije u okviru literature iz područja dodirnoga jezikoslovlja. Autorica Ščukanec se u svom kratkom obraćanju zahvalila svima u Gradišću i Austriji koji su joj pomogli u realizaciji istraživanja – koje je prethodilo knjizi. Doktorica Ščukanec je istakla kako je u prošloj i tekućoj akademskoj godini utemeljila gradišćanskohrvatski seminar u okviru Odsjeka za germanistiku zagrebačkoga Filozofskoga fakulteta za studente koji se zanimaju za problematiku utjecaja njemačkoga jezika na gradišćanskohrvatski.
Njezina izvrsna ekolingvistička studija obrađuje jezične dodire u Gradišću iz više perspektiva poput sistemskolingvističke, sociolingvističke i jezičnobiografske, zaključio je akademik Nikola Benčić. Knjiga Aleksandre Ščukanec Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću sastoji se od osam opsežnih poglavlja te popisa germanizama s 1200 natuknica.

Tekst: Vesna Kukavica; Fotografije: Petar Tyran

Pročitajte tekst u Večernjem listu

Podijeli ovaj članak
Skip to content