Korisnici australske socijalne mirovine oslobođeni plaćanja poreza

2 min čitanja

Primatelji australske socijalne mirovine ne bi trebali plaćati porez na dobit. Kako bi to mogli ostvariti, primatelji australske socijalne mirovine moraju podnijeti pismeni prigovor poreznom uredu na području svog prebivališta 

Prema članku 14.stavku 2. točki 5. Zakona o porezu na dohodak primicima po osnovi nesamostalnog rada od 1. ožujka 2012. smatraju se i mirovine ostvarene u inozemstvu. Svi oni koji žive u Republici Hrvatskoj a primaju inozemne mirovine dužni su plaćati porez na njih.
Međutim, slijedom mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave o poreznom tretmanu primitka iz inozemstva, svi koji borave u RH a primaju australsku socijalnu mirovinu /AUSTRALIAN OLD AGE PENSION oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak na mirovinu, jer se radi o primitcima koji se ne smatraju dohotkom, s obzirom da te isplate imaju karakter socijalne potpore a isplaćuju se iz australskog državnog proračuna.
Drugim riječima, primatelji australske socijalne mirovine ne bi trebali plaćati porez na dobit. Kako bi to mogli ostvariti, primatelji australske socijalne mirovine moraju podnijeti pismeni prigovor poreznom uredu na području svog prebivališta.
Isto tako, pojedincima koji žive u RH, a do sada nisu plaćali porez na mirovine, preporučujemo da poreznom uredu svog prebivališta podnesu zahtjev za oslobađanje, kako bi izbjegli kasnije poteškoće. Naime, bez pismenog zahtjeva mišljenje se neće primjenjivati na pojedince.
U zahtjevu ili prigovoru dobro je navesti da se zahtjev/prigovor temelji na mišljenje Porezne uprave od 12. ožujka 2013., Klasa: 410-01/13-01/920, URBROJ: 513-07-21-01/13-2.
Uz zahtjev/prigovor potrebno je priložiti i rješenje CENTRELINKA kojim se steklo pravo na AGE PENSION.

Opširnije

Tekst: Mirjana Piskulić

Podijeli ovaj članak
Skip to content