Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

3 min čitanja

Prijave programa i projekata na prijavnim obrascima s traženom projektnom dokumentacijom potrebno je isključivo poštom dostaviti do 7. srpnja na adresu Državnog ureda za Hrvate izvan RH

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u BiH, Državni ured za Hrvate izvan RH raspisao je 7. lipnja 2016. Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2016. godinu.
Prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini : izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama, potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje, nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja, izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku, izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja, infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u BiH.
Prednost u dobivanju financijske potpore i nadalje će imati veći projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, zatim programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.
Prijave programa i projekata na prijavnim obrascima s traženom projektnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom “za Javni natječaj”.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno sa 7. srpnjem 2016. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +385 1 6444 692, 6444 681 radnim danom od 10.00 do 14.00 sati ili na e-mail adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr.

JAVNI NATJEČAJ, PRIJAVNI OBRAZAC , ŽIVOTOPIS, OBRAZAC PRORAČUNA, IZJAVA O PARTNERSTVU na www.hrvatiizvanrh.hr

Podijeli ovaj članak
Skip to content