Javni natječaj za za prijavu programa/projekata hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama

2 min čitanja

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama nadležnih veleposlanstava RH, odnosno Ureda i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 10. listopada o.g.

S ciljem očuvanja i poticanja kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ured) objavljuje Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu.

Na Natječaj se mogu javiti organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije) koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u registar ili drugu odgovarajuću evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.

Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, elektroničkom poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za državu na koju se odnosi Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama nadležnih veleposlanstava RH, odnosno Ureda i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 10. listopada 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-669, +3851/6444-681 ili na e-mail adresi: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr.

 

Podijeli ovaj članak
Skip to content