Interliber: Priznanje HMI istaknutom publicistu iz Austrije Petru Tyranu, uredniku Hrvatskih novina

3 min čitanja

Interliber, 36. međunarodni sajam knjiga i učila

Izložba nakladničke djelatnosti hrvatskoga iseljeništva, hrvatskih manjina te Hrvata iz BiH (Paviljon 6, štand 2 a)

14. studenoga (četvrtak)
 
Ravnatelj HMI Marin Knezović uručit će Priznanje istaknutom publicistu iz Austrije Petru Tyranu, uredniku Hrvatskih novina

12,00 sati -svečano predstavljanje nakladništva hrvatskih manjina iz Austrije i Mađarske
Sudjeluju: Marin Knezović, ravnatelj HMI; Zlatka Gieler, predsjednica Znanstvenog instituta Gradišćanskih Hrvatov iz Austrije; Stjepan Blažetin, ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata iz Mađarske

12.30 sati – svečano predstavljanje nakladništva hrvatskih manjina iz Mađarske i Srbije
Sudjeluju: Marin Knezović, ravnatelj HMI; Čaba Horvat, ravnatelj Naklade Croatica iz Budimpešta (Mađarska); Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice (Srbija)
Autori i nakladnici iz 12 zemalja u kojima žive pripadnici hrvatskih manjina iz srednje i jugoistočne Europe predstavit će svoju recentnu knjižnu produkciju, osvrćući se na pojedinačna vrhunska ostvarenja od beletristike, stručnih monografija do dvojezičnih školskih udžbenika i višejezičnih on-line rječnika.

13,00 sati -razgovor autora i nakladnika iz hrvatskih manjinskih zajednica s novinarima

13.30 sati – svečana dodjela Priznanja Hrvatske matice iseljenika za publicistiku
Tyran, Petar (Novo Selo/Gradišće/Austrija, 27.X.1955.) društveni djelatnik, publicist, književnik. Studirao je anglistiku, filozofiju i slavistiku na Bečkom sveučilištu. Bio je potpredsjednik Hrvatskog akademskog kluba u Beču (1976-1977) i njegov predsjednik (1983-1987). Rukovodio je Institutom za narodne grupe iz Rusta u Austriji i bio glavni urednik njegovog gradišćanskohrvatskog kulturnog časopisa Pokus (1978-1982). Od 1983. godine urednik je tjednika Hrvatske novine, najznačajnijeg lista Gradišćanskih Hrvata. Uredničkom politikom tog lista odredio je novi smjer za suvremenu tiskovinu jedne manjinske skupine, osiguravši joj u 21. stoljeću dobro posjećenu elektronsku inačicu na Internetu. Surađuje na Studiu Gradišće pri ORF-u, a kao suradnik pomogao je i ostvarenje izložbe 400 godina Hrvata u Beču (Zagreb, 2011.). Između ostalog, uredio je antologiju Ptići i slavuji – Hawks and Nightingales. Suvremeno gradišćanskohrvatsko pjesništvo (Beč, 1983). Njegova poezija i proza objavljene su u zbornicima i antologijama: Ptići i slavuji (Beč, 1983), Österreich und kein Wort Deutsch (Innsbruck, 1992.), Dobro jutro more (Split, 1998.), Die Fremde in mir (Beč, Klagenfurt, 1999.), Čakavsko pjesništvo XX. stoljeća (Rijeka, 1987; Pula, 2007.) itd. Član je Društva hrvatskih književnika te hrvatskog i austrijskog P.E.N. Centra. Istaknuo se dugogodišnjim radom na očuvanju i promociji identiteta (jezika i kulture) Gradišćanskih Hrvata u srednjoeuropskom prostoru i dosljednim zalaganjem za manjinska prava hrvatske zajednice u Austriji. Djela: (priredio) Hrvatski bal u Beču, Beč, 2007.

Podijeli ovaj članak
Skip to content