Inicijativa priznavanja statusa hrvatske manjine u Sloveniji

3 min čitanja

U Republici Sloveniji Hrvati nemaju priznat status nacionalne manjine i nisu taksativno navedeni u Ustavu Republike Slovenije. Stoga su Hrvati u Sloveniji pokrenuli inicijativu po priznanju statusa hrvatske manjine u Sloveniji.

 

U povijest Hrvata u Sloveniji upisat će se i događaj koji se zbio 7. ožujka 2011. godine. Velika hrvatska delegacija, koju su zastupali predsjednik, potpredsjednik i predsjednici društava Saveza hrvatskih društava u Sloveniji, predstavnik Hrvatske katoličke misije u Sloveniji, predstavnici Hrvatske matice iseljenika, predsjedniku Državnoga zbora Republike Slovenije dr. Pavelu Gantaru predali su Inicijativu za uređivanje formalno-pravnoga položaja hrvatske manjine u Republici Sloveniji.

Događaj je bio medijski izuzetno popraćen u novinama, na internetskim stranicama i televiziji u Sloveniji i Hrvatskoj. O događaju su izvještavali u Novom listu, Slobodnoj Dalmaciji, na internetskim portalima nacionalnih novina, a predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji Petar Antunović imao intervju za Radio Slovenija, Radio Europa i Radio Študent.

Prema očekivanjima, inicijativa u Državnom zboru nije prihvaćena s pretjeranim oduševljenjem. Dakle uskoro ne možemo očekivati promjene slovenskog Ustava koje bi nama Hrvatima omogućili priznanje manjine.

Od 10. do 12. ožujka 2011. godine u Zagrebu se odvijao još jedan važan događaj, Konvencija Hrvatskoga svjetskog kongresa. Susret delegata nacionalnih kongresa širom svijeta pripremljen je povodom 18. obljetnice, koju obilježava ta krovna organizacija koja udružuje nacionalne kongrese i udruge iz 30 država svijeta. Kongres se trudi povezati hrvatska društva i ustanove izvan matične domovine s ciljem ostvarivanja uvjeta za njihovo što bolje djelovanje. Članove Kongresa upoznali smo s predajom Inicijative za priznanje hrvatske manjine u Sloveniji koja je uručena Državnom zboru Republike Slovenije.

U svibnju 2011. godine posjetio nas je predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić. Teme sastanka sadržavale su našu Inicijativu za priznavanje hrvatske manjine u Sloveniji i većinu otvorenih pitanja u svezi s tim. Inicijativu smo također predstavili savjetniku predsjednika Republike Slovenije dr. sc. Danilu Türku, Ladislavu Lampiču, predstavnicima Vijeća Europe, Hrvatskom saboru, a u lipnju i predsjedniku Republike Hrvatske dr. sc. Ivi Josipoviću.

U tom kontekstu želim istaknuti da je 3. srpnja u hrvatskim dnevnim novinama Jutarnji list izišao značajan članak o djelovanju hrvatskog Ministarstva za vanjske poslove za poboljšanje statusa Hrvata u Sloveniji. Sadržaj članka upozorava na visok stupanj važnosti uređenja statusa hrvatske nacionalne manjine u Sloveniji. Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama unutar hrvatskih društava i na državnoj razini doseći cilj koji smo si odavno zadali.

U zaključku bi želio istaknuti da smo imali puno bogatih događaja, a naš je cilj da u suradnji sa svim hrvatskim društvima, organizacijama i državnim institucijama još uspješnije povežemo Hrvate u Sloveniji te kroz prizmu 21. stoljeća u fokus svojih aktivnosti staviti očuvanje jezgre kolektivnog identiteta, trebamo pomoć i potporu od države kao i državnih organizacija.

Predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji, Petar Antunović

Galeriju pogledajte ovdje

Podijeli ovaj članak
Skip to content