Hrvatski katolički kalendar za 2015.

1 min čitanja

Iz tiska je izašao jednolisni Hrvatski katolički kalendar za 2015. godinu, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Također, izrađen je i Katolički imendanski kalendar za područje BK BiH

Iz tiska je izašao jednolisni Hrvatski katolički kalendar za 2015. godinu, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Kalendar je posvećen Svetoj Obitelji.U kalendaru su istaknuti i hrvatski sveci i blaženici, a doneseni su i termini hodočašća Hrvata katolika u marijanska svetišta u Njemačkoj i u Louurdes u Francuskoj.
Daljnje obavijesti i narudžbe na telefon: 0049 (0)69 9540480; fax. 0049 (0)69 95404824; E-mail: delegatur@kroatenseelsorge.de
(IKA)

Imendanski kalendar BK BiH
U skladu s odlukom biskupa, izrađen je Katolički imendanski kalendar za područje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine koji je na raspolaganju svima koji budu željeli tiskati katolički kalendar. Katolički kalendar se može preuzeti ovdje.
(KTA)

Podijeli ovaj članak
Skip to content