Hrvatska klupa na šetnici u Strasburgu

2 min čitanja

Grad Strasbourg inicijator je i provoditelj projekta Benches for Europe koji prema urbanistič̌kom planu grada pretpostavlja šetnicu u sklopu koje će biti predstavljeno 28 klupa od kojih svaka pojedinač̌no predstavlja jednu državu članicu EU 

Klupa koju je dizajnirao ženski kolektiv Manufakturist od 28. svibnja 2015. predstavljat će Hrvatsku na šetnici koja se proteže od zgrade Vijeća Europe, Europskog suda za ljudska prava, mosta Ernesta Bevina pa sve do zgrade Europskog parlamenta u Strasburgu.
Grad Strasbourg inicijator je i provoditelj projekta Benches for Europe koji prema urbanistič̌kom planu grada pretpostavlja šetnicu u sklopu koje će biti predstavljeno 28 klupa od kojih svaka pojedinač̌no predstavlja jednu državu članicu Europske Unije. Hrvatsku predstavnicu dizajnirale su i izradile Mia Bogovac, Matea Bronić, Maša Milovac i Kristina Volf iz ženskog kolektiva Manufakturist.

Vedri tonovi, oble linije i toplina prirodnog materijala hrvatske klupe pozivaju na predah od svakodnevih aktivnosti. Ovisno o orijentaciji sjedenja, klupa nudi odabir željene vizure grada dok se pomicanjem naslona kreira intimniji ili otvoreniji prostor i raspoloženje.
Cilj projekta Benches for Europe promovirati je kreativnost i sinergiju lokalnih dizajnera, materijala i proizvođača. Sama šetnica podići će kvalitetu života građana grada Strasbourga te povećati turistič̌ku atraktivnost grada. Projekt promovira razmjenu iskustava i dobrih praksi između kolega dizajnera — predstavnika zemalja članica Europske unije.
(HRT)

Podijeli ovaj članak
Skip to content