Devedeseti rođendan fra Bonaventure Dude

3 min čitanja

Član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda istaknuti je hrvatski teolog, bibličar, profesor emeritus Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Bonaventura Duda istaknuti je hrvatski teolog, bibličar, profesor emeritus Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Fra Bonaventura Duda, krsnim imenom Roko, rođen je u Rijeci 14. siječnja 1924. godine. Podrijetlom je s otoka Krka, iz mjesta Krasa, pa je za sebe znao reći da je “Krasanin, Krčanin i kršćanin”. Nakon dva razreda građanske škole na Sušaku, pohađa u Varaždinu Franjevačku klasičnu gimnaziju (1935.-1944.). U Franjevački red stupa 14. kolovoza 1941. godine i tada dobiva ime Bonaventura. Studirao je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1944.-1950.). U tom razdoblju profilirao se i kao glazbenik uz tadašnjeg orguljaša franjevačke crkve u Zagrebu fra Kamila Kolba, a kasnije se i sam bavio skladanjem. Za svećenika je zaređen 15. siječnja 1950. godine, a u prosincu 1952. postiže gradus licencijata iz teologije. Od jeseni 1954. do lipnja 1957. nalazi se na poslijediplomskome studiju u Rimu, najprije na Antonianumu (1954.-1955.), gdje je doktorirao iz teologije, a potom na Papinskome biblijskome institutu (1955.-1957.), gdje je postigao biblijski licencijat. Od 1957. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Od 1993. redoviti je profesor u miru, a od 2001. professor emeritus.
S fra Zorislavom Lajošem i fra Tomislavom Šagi Bunićem pokrenuo je list Glas s koncila iz kojega će nastati današnji Glas Koncila (1963.). Pokretač je i s Jurom Kaštelanom glavni urednik prijevoda Biblije u izdanju Stvarnosti (1968.) – danas Biblije Kršćanske sadašnjosti. Preveo je s franjevačkim subratom fra Jerkom Fućkom Novi zavjet i priredio novi hrvatski Lekcionar (od 1969.). Sudjelovao je u osnivanju nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost i Teološkog društva Kršćanske sadašnjosti. Dobitnik je brojnih crkvenih i društvenih priznanja. Od 2010. dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.
Fra Bonaventura Duda u vjerničkoj je javnosti ostao zapamćen i po svojim propovijedima na nedjeljnim misama u 11 sati koje je od 1981. do 2009. predvodio u crkvi Sv. Franje na Kaptolu. Gorljivi je promicatelj Drugoga vatikanskog koncila o čemu je posebno svjedočio u razgovoru za “Kanu” iz listopada 2012. godine. Autor je brojnih znanstvenih, stručnih i kulturnih priloga, pjesnik a objavio je i više knjiga biblijskoga, teološkog i meditativnog sadržaja. Surađivao je s brojnim katoličkim časopisima – posebice Bratom Franjom, Glasom Koncila, Kanom, Liturgijsko-pastoralnim listićem, te se uvijek rado odaziva za suradnju s medijima. (IKA)

Pogledajte dokumentarac Manji brat

Podijeli ovaj članak
Skip to content