Bukureštanska predavanja Sanje Vulić

3 min čitanja

Osim studenata, predavanjima su nazočili i prof. Petar Hategan, lektor hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Bukureštu i dr. Maria Latchici, predavač. Prof. dr. Ocatavia Nedelcu, pročelnica Katedre za rusku i slavensku filologiju pozdravila je dolazak prof. dr. Sanje Vulić, kojoj je ovo drugi boravak na bukureštanskom Sveučilištu

Na poziv Odsjeka za kroatistiku, Katedre za rusku i slavensku filologiju, Fakulteta stranih jezika i književnosti Sveučilišta u Bukureštu, prod. dr.sc. Sanja Vulić održala je, početkom travnja ove godine, predavanja za studente kroatistike i kolege slaviste.
Osim studenata, predavanjima su nazočili i prof. Petar Hategan, lektor hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Bukureštu i dr. Maria Latchici, predavač. Prof. dr. Ocatavia Nedelcu, pročelnica Katedre za rusku i slavensku filologiju pozdravila je dolazak prof. dr. Sanje Vulić, kojoj je ovo drugi boravak na bukureštanskom Sveučilištu. Na Sveučilištu u Bukureštu, hrvatski se jezik i književnost studira na dvije studijske grupe: Filologiji, na kojoj je hrvatski prvi – A predmet i LMA (suvremenim primijenjenim jezicima) na kojoj je hrvatski drugi, odnosno B predmet. Osim toga, lektor drži nastavu i fakultativnim grupama.
Profesorica Sanja Vulić predaje već dugo godina na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu dijalektologiju; Jezik Hrvata u dijaspori; Tvorbu riječi u hrvatskom jeziku; Suvremenu hrvatsku književnost u staroj dijaspori; Hrvatski tisak u dijaspori; Čakavsku književnojezičnu baštinu i Hrvatski jezik u 16. stoljeću. Također je pokrenula i vodi Međunarodnu ljetnu školu hrvatske kulture i jezika. Držala je gostujuća predavanja na visokoškolskim ustanovama i sveučilištima u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Bugarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Sloveniji.
Profesorica Sanja Vulić boravila je u Rumunjskoj prvi put 1994. godine, a nakon tog je posjeta objavila članak „Osvrt na karaševske govore“, u brošuri Tjedan Hrvata iz Rumunjske, u izdanju Hrvatske Matice iseljenika, Zagreb. Godine 1998. objavljuje članak „Rumunjski Hrvati u pretpreporodnom i preporodnom razdoblju“, u Dani hvarskog kazališta, Split. Drugi je put bila na terenskoj nastavi sa studentima Hrvatskih studija godine 2008. Dugo godina proučavala je govore Hrvata izvan domovine o čemu svjedoči veliki broj stručnih i znanstvenih radova. Plod dugogodišnjeg terenskog istraživanja je mnoštvo znanstvenih i stručnih radova te oko 400 kraćih radova pretežito popularnoznanstvenoga sadržaja, kao i veći broj knjiga.
Nadamo se da će se da ćemo kod sljedećeg gostovanja prof. dr. Sanje Vulić imati i studente hrvatskog jezika iz našeg kraja.
(http://www.zhr-ucr.ro)
 

Podijeli ovaj članak
Skip to content