Dragi Hrvati i građani hrvatskoga podrijetla!

Misija Hrvatske matice iseljenika je očuvanje nacionalnoga i kulturnoga identiteta, materinskoga jezika te običaja Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske.
Republika Hrvatska vaša je matična zemlja koja se obvezala na skrb za svoje iseljeništvo u četrdesetak zemalja – od Južne i Sjeverne Amerike, Afrike, Europe do Australije i Novog Zelanda. Prošlostoljetne karte u jednom smjeru, srećom, postale su naša prošlost.

U suvremenome svijetu, sve više globaliziranom i obilježenom uzajamnom povezanošću čovječanstva, razvoj ljudske pokretljivosti postaje prigoda i poticaj za upoznavanje kultura, za pokretanje dijaloga među raznim narodima u svrhu poboljšanja kvalitete života. Iseljena Hrvatska, čija se brojnost u 21. stoljeću procjenjuje na gotovo tri milijuna osoba, dijelila je sudbinu milijunskoga mnoštva u međunarodnim migracijskim valovima još od sredine prošlog tisućljeća. Danas se Hrvatska transformira, zahvaljujući stečenoj državnoj neovisnosti i izgradnji modernoga društva, iz tradicionalno emigrantske u imigracijsku zemlju.

Susreti i komunikacija bližnjih, zahvaljujući planetarnom razvitku informatičkih tehnologija, događaju se u virtualnom prostoru u realnome vremenu – pa danas priča o iseljeništvu i matičnoj domovini postaje još izazovnija i zahtjevnija. Uz to, rasprave o identitetu iseljenika u zemljama prijma danas su prisutnije nego ikad prije jer iseljenici, osim nekadašnje dominantne uloge na tržištu radne snage, dobivaju nove socijalno i kulturno integrirajuće uloge na svim razinama.

Uz obrazovne, kulturne i društvene aktivnosti podupiremo projekte iz svih područja ljudske djelatnosti – od gospodarstva do sporta – koji pridonose afirmaciji hrvatskoga imena u svijetu.

Hrvatska matica iseljenika posve je spremna, ovisno o zemlji i kulturno-političko-povijesnom okružju u kojima žive naši građani i potomci hrvatskih iseljenika, bez obzira na vrijeme odlaska – učinkovitije se uključiti u sve projekte razvitka kulturnog i etničkog identiteta među Hrvatima u inozemstvu.

Želimo bolje upoznati kulture drugih naroda u kojima živite i unatoč razlikama stvarati nove projekte koji će, vjerujem, oplemeniti obje partnerske strane s ciljem očuvanja jezične i kulturne raznolikosti – kako najbližega europskog okruženja tako i dalekih prekooceanskih zemalja.

Domovina ili svijet, svijet i domovina – vaš izbor, vaša osobna odluka i odluka vaših obitelji za nas je nova vrijednost!

 

Vaš Mijo Marić, prof
ravnatelj Hrvatske matice iseljenika