Hrvati u Paragvaju / Croatas en Paraguay

Prezimena Hrvata u Paragvaju

Knjiga „Hrvati u Paragvaju / Croatas en Paraguay“ Huga Estigarribia Villasantia Soljančića i Blasa Knoopa Dávalosa Miloslavića koju je objavila Paragvajska udruga Hrvata u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvom kulture Pargvaja i paragvajskim Nacionalnim arhivom u Asuncionu u ljeto 2022. sadrži i popis do sada poznatih prezimena hrvatskih obitelji…