Preminuo ‘naš župnik’, mons. Nikola Dučkić

Prizrenski biskup Nikola Prela 1993. imenovao je don Nikolu biskupskim vikarom za Hrvate na Kosovu i zamolio ga da se brine za Hrvate koji su odselili u Hrvatsku. Početkom Domovinskog rata u Zagrebu otvara se ured za prognane Hrvate s Kosova. Prva skupina Janjevaca u Kistanje dolazi u ožujku 1997., a don Nikola dolazi u Kistanje 1999 ., do odlaska u mirovinu 2017. , O životu don Nikole, Društvo „Janjevo“ i Laudato TV snimili su dokumentarni film