Izašla Matica za studeni

U jedanaestom broju predstavljamo rijeku Mrežnicu, vezanu uz dugoreški i karlovački kraj. Na bogatu povijest nekadašnje Vojne krajine upozorio je Marin Knezović, a naši stalni kolumnisti Darko Mihelj i Nika Jakab opisali su biljni i životinjski svijet uz ovu ponornicu, a dr. Sanja Vulić dijalektološke detalje

Preminuo istaknuti kulturni djelatnik i publicist Antonio Sammartino

Rječnik Agostine Piccoli i Antonia Sammartina „Dizionario dell’idioma croato – molisano di Montemitro / Rječnik moliškohrvatskoga govora Mundimitra“ srećom je trajno dostupan s obiljem natuknica koje se sastoje od same riječi zabilježene među moliškim Hrvatima u drugoj polovici 20. stoljeća, njezine fonetske transkripcije, gramatičke odrednice, morfološkoga dijela, definicije na talijanskom i na hrvatskome jeziku, primjerâ i drugih važnih napomena