Proslavljena Dužijanca u Baji 2021.

Udruga bunjevačkih Hrvata “Dužijanca”, s Državnom samoupravom Hrvata u Mađarskoj i gradom Bajom, organizirala je 14. i 15. kolovoza u Baji, najvećem gradu “bajskoga trokuta”, nekada naseljenoga brojnim hrvatskim življem a već više od 100 godina podijeljenoga državnom granicom, Dužijancu. Bogata duhovna i kulturna baština zahvale bunjevačkih Hrvata Bogu za plodove zemlje i kruh tako…