Online izložba Tragom sakralnih djela Mata Celestina Medovića

Uz obljetničku izložbu Mata Celestina Medovića kojom se obilježava stogodišnjica slikarove smrti autorica izložbe pripremila je osvrt na njegova sakral na djel  a koja se čuvaju u crkvama, samostanima i sakralnim zbirkama na širem dubrovačkom području (Dubrovnik, Slano, Konavle) i Pelješcu (Kuna Pelješka, Gornja     Vrućica)