U Zagrebu održan 4. Hrvatski iseljenički kongres

Pozdravnim govorima prisutnima obratili su se ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Željko Holjevac, predsjednik Programsko-organizacijskog odbora Kongresa Marin Sopta, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc. Boris Crnković, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prorektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Vlado Majstorović, ravnatelj Ureda HBK i Biskupske konferencije BiH za dušobrižništvo Hrvata u inozemstvu dr. sc. Tomislav Markić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić i zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Dario Magdić

Izložba tradicijske obuće u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu

Izložba je, slijedeći koncept prema kome se predmeti u ovoj zbirci Muzeja Vojvodine i inače označavaju, realizirana na način da je svaki izložbeni primjerak označen i nacionalnom zajednicom kojoj pripada i za koju je karakterističan, a osim same »odjeće za noge«, predstavljena su i tri obrta: opančarski, obućarski i čizmarski, svaki radionicom u malom, koja prikazuje način izrade pojedinih tipova obuće praktički od vremena turske vladavine ovim prostorima do polovice proteklog stoljeća

Nova zbirka pjesama Drage Štambuka

Zbirka se sastoji od 38 pjesama inspiriranih arheološkim i povijesno-umjetničkim spomenicima, likovima grčko-rimske i egipatske mitološke baštine, poznatim arheološkim lokalitetima, kao i značajnim spomeničkim cjelinama iz kasnijih razdoblja, ne samo iz Hrvatske, nego i niza drugih zemalja koje je autor posjećivao, ili je s njima bio profesionalno povezan