Rujanski dvobroj Matice

U ovom broju predstavljamo otok Šoltu na dvadesetak stranica:  kroz povijesna razmišljanja Marina Knezovića, tradiciju vapnarstva (Hrvoje Salopek),autohtone vrste grožđa i maslina, endemske vrste flore i faune (Darko Mihelj) do ličnosti kao što su Dušan Bezić (Vesna Kukavica), iseljenik u Kanadi i Eugen Buktenica jedini dalmatinski slikar naivac

Sjećanje na dr. Mišu Mandića

Otišao je učitelj, društveni i kulturni djelatnik, znanstvenik, istraživač mjesne povijesti i etnografske baštine, posebno čavoljskih bunjevačkih Hrvata, sakupljač materijalnog i nematerijalnog kulturnog blaga, počasni građanin Čavolja, dobitnik Viteškog Križa Republike Mađarske koji je cijeli pedagoški vijek odradio u Čavolju