Odlazak slavista Josipa Matešića

U Mannheimu je ustrojio studij slavistike i znanstveni studij kroatistike za stjecanje magisterija znanosti. Surađivao je kao aktivni član društva bivših studenata hrvatski sveučilišta AMAC-D u Frankfurtu i bio dopisni član HAZU i Kraljevske akademije umjetnosti i znanosti u Göteborgu. Jedan je od autora i redaktor velikoga  Njemačko-hrvatskoga univerzalnog rječnika (2005)